karvės, gyvuliai

Ž. Morkvėno nuotr.

Tradicinis gyvulių ganymas – ypač svarbi veikla, palaikanti gerą natūralių pievų būklę, sudaranti palankias perėjimo sąlygas retoms paukščių rūšims. Būtent ganymas yra viena iš natūraliausių gamtotvarkos priemonių, saugant vertingas gamtines buveines ir rūšis nuo išnykimo. Todėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, siekdama pagerinti „Natura 2000“ ekologiniam tinklui priklausančių teritorijų būklę, pradėjo bendradarbiauti su vietos ūkininkais. 2019 metais pirmieji dvidešimt Angus veislės galvijų buvo patikėti ūkininkui Kazimierui Pranskui, kuris įsipareigojo juos ganyti Pabiržės pusiasalyje, Kretuonykščio pelkėje ir Ginučių ąžuolyne.

Šiuo metu Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija vėl ieško ūkininko, kuriam galėtų perduoti 11 Angus veislės galvijų (dešimt telyčių ir vieną bulių). Galvijų amžius – 5-22 mėnesiai. Svarbiausias įsipareigojimas – ganyti gyvulius saugomoje teritorijoje – nacionaliniame, regioniniam parke arba valstybiniame draustinyje. Po penkerių metų tą patį skaičių prieauglio ūkininkas turės grąžinti direkcijai, o perduoti galvijai ir papildomas prieauglis liks ūkininkui.

Sąlygos ir atrankos tvarka:

  1. Bent 1 metų gyvulininkystės patirtis (pateikti patirtį įrodančius dokumentus iš gyvulių registro). Kiekvienų papildomų metų patirtis vertinama papildomu 1 balu.
  2. Minimalus turimos žemės plotas (ha) gyvulininkystės ūkio veiklai vystyti – 10 ha ganyklų (pateikti žemės nuosavybę įrodančius dokumentus). Kiekvieni papildomi 10 ha vertinami papildomu 1 balu.
  3. Gyvuliai turi būti ganomi saugomoje teritorijoje (nacionaliniame, regioniniame parke, valstybiniame draustinyje).
  4. Ūkio aprūpinimas technika (pateikti turimos technikos sąrašą):
  5. Vertinama 1 balu;
  6. Šienapjovė. Vertinama 1 balu;
  7. Grėblys/vartytuvas. Vertinama 1 balu;
  8. Šieno rulonavimo ar ryšulinis presas arba šieno surinktuvas. Vertinama 1 balu;
  9. Gyvulių transportavimo priekaba. Vertinama 1 balu.

Paraiškos priimamos iki gegužės 16 dienos el. paštu direkcija@aparkai.lt.

Daugiau informacijos apie ūkininkų atranką – telefonu +370 685 12779 (Tautgirdas Masiulis). Gyvulių perdavimas ūkininkams ir „Natura 2000“ teritorijų geros būklės palaikymas ganymu yra vykdomas įgyvendinant LIFE programos integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“. Daugiau informacijos apie projektą – naturalit.lt.