Liepos 1 dieną Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Aplinkos projektų valdymo agentūra surengė nuotolinius plėšriųjų miško paukščių lizdų atpažinimo ir įvedimo į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) mokymus Valstybinių miškų urėdijos specialistams. Pranešimus skaitė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro ekspertė dr. Gintarė Grašytė ir Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja.

Mokymų dalyviai buvo supažindinti su plėšriųjų miško paukščių ir juodojo gandro ekologijos aspektais, svarbiais jų apsaugai, sužinojo, kada tikrinti ir kaip atpažinti skirtingų rūšių sukrautus ir apgyvendintus lizdus. Lektoriai taip pat detaliai pristatė, kaip pateikti informaciją apie šios paukščių grupės lizdus į Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS), ir kaip aktualizuoti informaciją, jei lizdai neišlikę.

Su skaitytais pranešimais galite susipažinti čia:

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” Nr. LIFE16 IPE/LT/016 (NATURALIT), kurio vienas iš partnerių yra VĮ Valstybinių miškų urėdija.