monitoringas

Praktinė mokymų dalis Siberijos šarmingoje žemapelkėje.

Rugpjūčio 4-5 dienomis Plateliuose, Žemaitijos nacionaliniame parke, vyko LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ koordinuojančio partnerio Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro organizuoti mokymai saugomų teritorijų direkcijų ekologams, kuriuose gamtosaugos ekspertai Giedrius Švitra ir Giedrius Vaivilavičius supažindino dalyvius su nauja metodika, kaip atlikti baltamargės ir auksuotosios šaškyčių (Euphydryas maturna ir Euphydryas aurinia)  populiacijų ir buveinių būklės vertinimą. Šie drugiai saugomi pagal ES Buveinių direktyvą, jų apsaugai steigiamos „Natura 2000” teritorijos.

Po užsitęsusio karantino, šie gyvi mokymai sulaukė didelio susidomėjimo ir į Platelius suvažiavo net 20 ekologų iš 17 saugomų teritorijų direkcijų, išsibarsčiusių visoje Lietuvoje.

Išklausę teorinę dalį, dalyviai kartu su lektoriais aplankė tipines auksuotosios ir baltamargės šaškyčių buveines – Siberijos žemapelkę, Mikytų kraštovaizdžio draustinį ir Rietavo miške esančią buveinių apsaugai svarbią teritoriją, kur aptiko daug vikšrų lizdų bei mokėsi suvesti reikiamus duomenis į saugomų rūšių informacinę sistemą. Šie mokymai padės visoje Lietuvoje efektyviau atlikti baltamargės ir auksuotosios šaškyčių monitoringą, kadangi pagrindinis dėmesys bus kreipiamas nebe į suaugėlių drugių paiešką, o į patikimiau populiaciją įvertinti leidžiantį lizdų kiekį buveinėse.

ekologas

Žemaitijos nacionalinio parko ekologė Marija Jankauskienė

 

Giedrius Švitra

Entomologas Giedrius Švitra

auksuotosios šaškytės vikšrai

auksuotosios šaškytės vikšrai

baltamargės šaškytės lizdas

baltamargės šaškytės lizdas