Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Šių metų spalio 3 d. Nacionaliniame lankytojų centre saugomų teritorijų specialistai bei socialiniai partneriai supažindinti su gamtotvarkos planavimo proceso laukiančiais pokyčiais. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro gamtosaugos...
Pirmieji žingsniai gamtotvarkos planavimo optimizavimo link

Pirmieji žingsniai gamtotvarkos planavimo optimizavimo link

Natura 2000 tinklo teritorijos suteikia prieglobstį labiausiai nykstančioms Europos rūšims ir buveinėms, todėl jos reikalauja išskirtinio žmogaus dėmesio ir rūpesčio. Neretai manoma, kad sėkminga gamtinių vertybių apsauga įmanoma tik stabdant ir ribojant žmogaus ūkinę...