Lapkričio 4-8 d. LIFE integruotojo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje’“ (Naturalit) partnerių – Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei Aplinkos projektų valdymo agentūros – atstovai lankėsi Čekijoje ir Slovakijoje, kur šių šalių Aplinkos ministerijose sėmėsi žinių, reikalingų įgyvendinant daugelį projekto veiklų. Vizito metu  taip pat susipažinta su gerąja praktika ir kitose Naturalit projekto veikloms svarbiose srityse: monitoringo sistema, duomenų bazės ir jų administravimas, aplinkosaugos institucijų vaidmuo įgyvendinant Kaimo plėtros programą, žmogiškųjų išteklių valdymo praktika ir kt.

Kruopščiai parengta darbotvarkė bei užsienio kolegų geranoriškumas ir pasirengimas dalintis informacija padėjo detaliai aptarti šiuos klausimus:

  • Nacionalinio Natura 2000 tinklo organizavimas ir įgyvendinimas;
  • Trumpa „tinkamo vertinimo koncepcijos“, skirtos taikomų gamtotvarkos priemonių poveikiui įvertinti, įgyvendinimo šalyje apžvalga, ypatingą dėmesį skiriant ekspertų dalyvavimui procese;
  • Saugomų rūšių apsauga šalyje, funkcijų pasidalinimas tarp institucijų;
  • Invazinių rūšių reguliavimas šalies mastu: aplinkosauginių institucijų, savivaldybių ir žemės savininkų vaidmuo procese;
  • Aplinkosauginių institucijų vaidmuo ir patirtis planuojant ir įgyvendinant Bendrąją žemės ūkio politiką.

Intensyvaus darbinio vizito metu taip pat pristatytas ir LIFE integruotasis projektas Naturalit. Čekijos kolegos iki šių metų pabaigos ketina pasirašyti sutartį dėl LIFE programos integruotojo projekto įgyvendinimo, tad Lietuvos specialistai su jais pasidalino savąja integruotojo projekto įgyvendinimo patirtimi. Slovakija dar tik planuoja rengti paraišką LIFE integruotajam projektui, todėl jiems Naturalit atstovai daugiausiai pasakojo apie savo paraiškos rengimo patirtį.

Vizito metu buvo gauta išties daug naudingos informacijos, tad dar reikės šiek tiek laiko jos peržvelgimui ir apibendrinimui. Vėliau žiniomis bus pasidalinta su projekto partneriais bei suinteresuotomis pusėmis paskelbiant šią informaciją  projekto svetainėje. Tai projekto tiksluose numatyto Natura 2000 institucinių gebėjimų stiprinimo proceso dalis.