Vakar, lapkričio 14 d., Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre surengtame vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, „Punios šilas“ (LTALY0004) apsaugos tikslų projekto pristatyme Metodinio – analitinio centro gamtosaugos ekspertai aptarė jų atliktus darbus bei pateikė siūlymus dėl teritorijoje esančių EB svarbos gamtinių vertybių apsaugos. Ekspertų vertinimu, Punios šilas išsiskiria natūralių gamtinių buveinių ir rūšių buveinių koncentracija, kuri parodo ypatingą visos teritorijos vertę.

Šių metų rugsėjo ir spalio mėnesiais atlikus Punios šilo EB svarbos gamtinių vertybių inventorizaciją bei jų būklės vertinimą, identifikuotos 7 naujos, aplinkos ministro įsakyme neįtrauktos Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės, kurių bendras plotas viršija 18 ha. Iš viso Punios šile užfiksuota 16 tipų EB svarbos gamtinių buveinių, kurios (kartu su potencialiomis) užima 1947,9 ha plotą (72,4 proc. viso vietovės ploto). Be to, naujai užregistruotos 6 Buveinių direktyvos II priedo rūšys, kurioms Lietuva yra įsipareigojusi įsteigti specialias saugomas teritorijas. Punios šile prieglobstį suradęs ir ženklus skaičius Lietuvos Raudonosios knygos saugomų rūšių. Jų išgyvenimui reikalingas didelis įvairių formų negyvos medienos kiekis, labai senų gyvų ir mirštančių medžių kamienai, stabilios mikroklimatinės sąlygos. Pasak ekspertų, šis miškas yra  natūralių miško buveinių etalonas ir unikalios vertės biologinės įvairovės židinys, todėl tinkamą apsaugą galima užtikrinti tik nevykdant jokios ūkinės veiklos.

Tokios ekspertų rekomendacijos sulaukė didžiulio visuomenės atstovų bei mokslininkų, gamtosaugos specialistų palaikymo. Dauguma dalyvių akcentavo, kad tokia unikali vieta kaip Punios šilas turi būti išsaugota, palikta gamtai ir ateities kartoms. Diskusijų metu sulaukta daug vertingų įžvalgų bei pasiūlymų dėl vietovės geros būklės buveinių išsaugojimo, jų gerinimo, sanitarinių kirtimų ir genetinių medynų dilemų sprendimo, visuomenės lūkesčių tenkinimo. Diskusijos dalyviai reiškė susirūpinimą ir dėl vietovės apsaugos įteisinimo, siūlyta pakartotinai sugrįžti prie Punios šilo rezervato ribų išplėtimo klausimo.

Apibendrinusi vietovės „Punios šilas“ apsaugos tikslų projekto svarstymo visuomenėje rezultatus, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba projektą dar iki šių metų gruodžio 1 d. teiks Aplinkos ministerijai tvirtinimui.

Susiję įrašai:

Pristatomas vietovės „Punios šilas“ apsaugos tikslų projektas

Punios šilo gamtinių vertybių apsauga