Aplinkos ministerija kviečia susipažinti visuomenę su pirminiu 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų programos (angl. Priority Action Framework, toliau – PAF) variantu. PAF – tai nacionalinis strateginis dokumentas Natura 2000 teritorijoms. Pagal ES narių bendrą...

read more