Saugomos teritorijos didžiuojasi labai turtingu ir įvairiu gamtos ir kultūriniu paveldu, todėl kasmet pritraukia daugybę keliautojų. saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis - stilizuotas paukščiukasSiekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, dar 2013 metais buvo sukurtas saugomų teritorijų produkto ženklas – paukščiukas su saugomos teritorijos logotipu. Ženklo misija – skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų, savo veikla prisidedančių prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose. Siekdami palaikyti vietos verslus, kuriančius ekologiškus, aplinkai, gyvajai gamtai bei žmogaus sveikatai palankius produktus, LIFE integruotojo projekto komanda iš NVO Baltijos aplinkos forumas ėmėsi aktyvių veiksmų stiprinant šį prieš kelerius metus sukurtą ženklą ir jo žinomumą.

 

Dar 2018 metų pradžioje buvo iniciuotas saugomų teritorijų produkto ženklo tyrimas. Tyrimas atliktas siekiant nustatyti autentiškos, gamtai ir vietos kultūrai palankios produkcijos ženklinimo ypatybes, svarbiausius tokių produktų / paslaugų ženklus bei surinkti informaciją platesnei diskusijai apie šio ženklo tobulinimą. Tyrimo rezultatai saugomų teritorijų direkcijų atstovams buvo pristatyti 2018 m. pabaigoje.

Šiais metais projekto komanda ir toliau tęsia diskusiją apie saugomų teritorijų produkto ženklo tobulinimą, į procesą įtraukdama ne tik Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir saugomų teritorijų direkcijų darbuotojus, bet ir pačius saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojus. Pirmasis pasitarimas su visomis suinteresuotomis pusėmis šia tema įvyko šių metų vasario 20 d. Anykščių regioniniame parke.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pasitarime savo patirtimi ir įžvalgomis su NVO Baltijos aplinkos forumas ekspertais dalijosi Anykščių regioninio parko ženklo turėtojai, 7 saugomų teritorijų direkcijų atstovai bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai. Buvo diskutuojama ženklo atrankos kriterijų, skyrimo procedūrų, administravimo, viešinimo strategijų klausimais.

Šiuo metu vienas pagrindinių paukščiuko ženklo suteikimo aspektų yra ryšys su konkrečia saugoma teritorija. Ženklas suteikiamas prekių gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurie laiko savo veiklą neatsiejama nuo saugomų teritorijų plėtros tikslų. Be to, paukščiuko ženklas suteikiamas tik tiems produktų gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Jo išskirtinumas taip pat slypi tame, kad pats ženkliukas yra mažiau biurokratinis ir labiau grįstas vietinių tarpusavio pasitikėjimu, nes ženklo suteikimas vyksta pačioje saugomoje teritorijoje, o vertinimą atlieka puikiai vietinius žmonės pažįstantys specialistai.

„Paukštuko ženklu pažymėti produktai  yra draugiški aplinkai, tai – geriausia, ką turi saugoma teritorija, saugomos teritorijos veidas, autentika.“ – sako diskusijos iniciatorė NVO Baltijos aplinkos forumas specialistė Rita Grinienė. Pasak jos, bendromis visų pastangomis bus siekiama, kad šis ženkliukas taptų labiau žinomu, neštų didesnę naudą saugomose teritorijose veikiantiems, aplinkai draugiškiems verslams. „Planuojama inicijuoti didelį renginį-mugę, kurioje galėtų prisistatyti visi norintys saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojai, parduoti savo produkciją. Svarstoma apie kitokių formų produkto ženklo turėtojų bendradarbiavimo iniciatyvų steigimą, didesnį saugomų teritorijų direkcijų įsitraukimą į ženkliuko populiarinimą ir pan.“ – ateities planus dėstė R. Grinienė.

Tolimesnė diskusija dėl saugomų teritorijų produkto ženklo tobulinimo kovo 13 d. persikels į Žemaitiją, vėliau – balandžio 3 d. – šiais klausimais diskutuosime Dzūkijos nacionaliniame parke.

© Anykščių regioninio parko ir R. Grinienės nuotr.