2020 m. vasario – kovo mėnesiais LIFE integruotojo projekto „NaturaLit“ komanda organizavo mokymus saugomų teritorijų darbuotojams apie tai, kaip pildyti biologinės įvairovės duomenų bazę, pasitelkiant geografinės informacinės sistemos (QGIS) programą.

„Biologinės įvairovės pokyčių saugomose teritorijose kokybiškas stebėjimas yra tinkamos Natura 2000 tinklo buveinių apsaugos pagrindas, – teigia mokymus vedęs Giedrius Vaivilavičius, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro ekspertas. – Šiuolaikinės informacinės sistemos padeda kaupti duomenis apie Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės pokyčius, atvaizduoti juos erdviškai bei analizuoti, siekiant įvertinti, ar esamos aplinkosaugos priemonės yra pakankamai efektyvios, priimti sprendimus dėl tolimesnių priemonių taikymo, todėl labai svarbu, kad saugomų teritorijų darbuotojai mokėtų išnaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes ir kokybiškai prisidėtų prie nacionalinės saugomų rūšių ir buveinių apsaugos“.

Pasak G. Vaivilavičiaus, svarbu didinti visuomenės narių informuotumą ir įsitraukimą, todėl šioje sistemoje sukurti ir tobulinami žemėlapiai publikuojami visuomenei atvirame interneto puslapyje biomon.lt, kad besidomintys žmonės galėtų patys sekti aktualiausią informaciją apie saugomų rūšių būklę ir svarbiausias buveines, vykdomus buveinių priežiūros darbus.

Mokymus sudarė QGIS programos ir bazių panaudojimo galimybių demonstravimas ir praktinės užduotys, dalyviai susipažino, kaip veikia duomenų bazės, kaip rinkti duomenis dirbant lauko sąlygomis ir kaip vėliau juos sinchronizuoti su duomenų bazėje jau esančia informacija, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių topologinių klaidų. Mokymuose dalyvavo 44 specialistai iš saugomų teritorijų direkcijų, taip pat Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei 6 nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Iki visoje šalyje paskelbto karantino pradžios spėjo įvykti keturios iš penkių numatytų mokymų sesijų. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją buvo nuspręsta, kad mokymus vedęs ekspertas Giedrius Vaivilavičius parengs mokomąją vaizdinę medžiagą, kuri visiems dalyviams bus prieinama internete.

Tai jau antrasis toks mokymų ciklas, orientuotas į regionus. Pirmajame cikle, vykusiame praėjusių metų vasario – kovo mėnesiais, saugomų teritorijų specialistai buvo supažindinti su GIS programos pradmenimis, galimybe naudoti šią technologiją sudarant saugomų teritorijų žemėlapius ir talpinant juose aktualią informaciją.

Šie mokymai vykdomi siekiant įgyvendinti vieną pagrindinių LIFE integruotojo projekto tikslų – stiprinti Natura 2000 tinklo institucinius gebėjimus, gerinti Natura 2000 tinklo valdyme dalyvaujančių institucijų personalo kvalifikaciją, telkti ekspertines žinias institucinėje sistemoje, kad ji būtų mažiau priklausoma nuo išorės ekspertų paslaugų.