Gamtotvarkos priemonės bus įgyvendinamos paprasčiau

Gamtotvarkos priemonės bus įgyvendinamos paprasčiau

Gegužės 25 d. Aplinkos ir Kultūros ministrų įsakymu Nr. D1-164/ĮV-463 buvo patvirtintas Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašas, iš esmės pakeičiantis dar nuo 2004 m. galiojusį teisinį reguliavimą. Naujajį aprašą, nustatantį tiek...