Gegužės 21 d. vėl bus minima „Natura 2000“ diena. Ta proga galima pasidžiaugti, kad „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklas Lietuvoje plečiasi, sudarydamas sąlygas geriau apsaugoti gyvąją gamtą. Visi Lietuvos gyventojai kviečiami dalyvauti nacionaliniuose parkuose vyksiančiuose renginiuose. Siekiama suteikti  žmonėms progą pabūti saugomose teritorijose, pažinti jas ir pasigėrėti gamtinėmis vertybėmis bei puikia žmogaus ir gamtos interesų darna. Minėdami šią dieną rodome, kad mums rūpi rūšių ir gamtinių buveinių išsaugojimas mūsų vaikams.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius pasidžiaugė, kad nuo 2018 m. „Natura 2000“ tinklas išplėstas iki 865 tūkst. ha, 624 teritorijų ir dabar užima 1,034 mln. ha arba apie 14 proc. Lietuvos teritorijos. Aplinkos ministerija primena, kad dar 2015 m. Europos Komisija pradėjo prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą dėl „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklo nepakankamumo.  Aplinkos ministerija šių metų balandžio mėnesį informavo EK, kad pašalino visus pažeidime nurodytus „Natura 2000“ tinklo nepakankamumo trūkumus. 

Be to, nustatant buveinių apsaugai svarbias teritorijas ir jų apsaugos tikslus, po detalių tyrimų daugeliu atveju esamose „Natura 2000“ teritorijose atrandama naujų buveinių ir rūšių plotų, todėl saugomos teritorijos turtėja ir didėja jų vertė.

„Natura 2000“ – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, vienijantis visas 27 valstybes nares, įkurtas siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas.

Gegužės 21-oji „Natura 2000” dienos minėjimui pasirinkta todėl, kad ES Buveinių direktyva buvo patvirtinta 1992 m. gegužės 21 dieną. Ši direktyva, kartu su ES Paukščių direktyva (priimta 1979 m.) sudaro teisinį pagrindą „Natura 2000“ teritorijų steigimui visose šalyse narėse. Tą dieną ir buvo pradėtas formuoti „Natura 2000“ tinklas. ES Buveinių ir Paukščių direktyvose išskirta apie 2000 saugomų rūšių ir 230 gamtinių buveinių tipų.

Lietuvoje iš viso aptinkami 54 į Buveinių direktyvą įrašyti natūralių buveinių tipai. Taip pat pagal Paukščių direktyvą saugomos visos laukinės paukščių rūšys, o kai kurioms iš jų papildomai yra steigiamos saugomos teritorijos.

Kviečiame dalyvauti „Natura 2000“ dienos renginiuose nacionaliniuose parkuose ir patiems pamatyti kaip šis saugomų teritorijų tinklas padeda išsaugoti gyvūnų ir augalų namus.

YouTube filmukas Natura 2000 tinklas saugo namus – YouTube

Iliustracijoje – Buveinių apsaugai svarbi teritorija – Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo ežeras. Nuotr. Mindaugo Ilčiuko.