Pirmieji žingsniai gamtotvarkos planavimo optimizavimo link

Pirmieji žingsniai gamtotvarkos planavimo optimizavimo link

Natura 2000 tinklo teritorijos suteikia prieglobstį labiausiai nykstančioms Europos rūšims ir buveinėms, todėl jos reikalauja išskirtinio žmogaus dėmesio ir rūpesčio. Neretai manoma, kad sėkminga gamtinių vertybių apsauga įmanoma tik stabdant ir ribojant žmogaus ūkinę...