Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Šių metų spalio 3 d. Nacionaliniame lankytojų centre saugomų teritorijų specialistai bei socialiniai partneriai supažindinti su gamtotvarkos planavimo proceso laukiančiais pokyčiais. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro gamtosaugos...