Mūzų palytėtas juodasis apolonas

Mūzų palytėtas juodasis apolonas

Lietuvoje galima rasti nykstančių drugių, mintančių nykstančiais augalais. Tai į Raudonąją knygą įrašytas juodasis apolonas (Parnassius mnemosyne), kurio mitybinis augalas Lietuvoje dažniausiai yra tuščiaviduris rūtenis (Corydallis cava) taip pat įrašytas į Raudonąją...
Savanoriauti galima ir saugomose teritorijose

Savanoriauti galima ir saugomose teritorijose

Jau trečius metus gamtosauginis projektas „Naturalit“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos kviečia įmones savanoriauti saugomose teritorijose ir pastebi, kad ši veikla sulaukia vis daugiau  susidomėjimo. Galimybė savanoriauti...
Gamtotvarkos priemonės bus įgyvendinamos paprasčiau

Gamtotvarkos priemonės bus įgyvendinamos paprasčiau

Gegužės 25 d. Aplinkos ir Kultūros ministrų įsakymu Nr. D1-164/ĮV-463 buvo patvirtintas Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašas, iš esmės pakeičiantis dar nuo 2004 m. galiojusį teisinį reguliavimą. Naujajį aprašą, nustatantį tiek...
Alkas.lt: Kaip išsaugoti nykstančius genius

Alkas.lt: Kaip išsaugoti nykstančius genius

Alkas.lt: Kaip išsaugoti nykstančius genius Kalbinti mokslininkai išskyrė penkias rūšis, kurioms yra steigiamos „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos.Tai yra pilkoji meleta, tripirštis genys, baltnugaris genys, juodoji meleta ir vidutinis genys....