Dėmesys pelkių atkūrimui ir išsaugojimui

Dėmesys pelkių atkūrimui ir išsaugojimui

NATURALIT projektas yra vienas iš nedaugelio tarp šiuo metu Europoje įgyvendinamų LIFE programos integruotųjų projektų, kurio veiklos apima visas mūsų šalyje išskirtose Natura 2000 teritorijose aptinkamas gamtines buveines. Projekto komandos vykdomų darbų sąraše...
Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Pristatyti numatomi gamtotvarkos planavimo pokyčiai

Šių metų spalio 3 d. Nacionaliniame lankytojų centre saugomų teritorijų specialistai bei socialiniai partneriai supažindinti su gamtotvarkos planavimo proceso laukiančiais pokyčiais. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro gamtosaugos...