Gamtotvarkos priemonės bus įgyvendinamos paprasčiau

Gamtotvarkos priemonės bus įgyvendinamos paprasčiau

Gegužės 25 d. Aplinkos ir Kultūros ministrų įsakymu Nr. D1-164/ĮV-463 buvo patvirtintas Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašas, iš esmės pakeičiantis dar nuo 2004 m. galiojusį teisinį reguliavimą. Naujajį aprašą, nustatantį tiek...
Dalintasi gerąja patirtimi su suomiais

Dalintasi gerąja patirtimi su suomiais

Gegužės 15-17 dienomis įvyko Suomijos LIFE projektų atstovų iš Metsahalittus organizacijos (pagrindinės valstybinės aplinkosauginės organizacijos Suomijoje) vizitas Lietuvoje. Vizito metu buvo pristatyta ir aptarta daug abiem pusėms aktualių temų – nuo Lietuvos...