Įvertinta NATURALIT veiklų pažanga

Įvertinta NATURALIT veiklų pažanga

Lapkričio 28 – 29 d. vyko LIFE programos integruotojo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (Naturalit) pastarojo pusmečio veiklų patikra. Projekto patikros metu LIFE projektų monitoringo ekspertams buvo pristatytos politikos aktualijos gamtos...